Przewidywany przyrost złomowań statków w 2016 roku

Zaplanowany przyrost złomowanych kontenerowców w 2016 roku Sektor przewozów kontenerowych od kilkunastu miesięcy jest w trudnej sytuacji. Nadal duża liczba jednostek oczekuje w stoczniach na wodowanie, a kontrakty na ich produkcję podpisywano przed kilku laty, w czasach dużej koniunktury. Lecz sytuacja na rynku diametralnie się zmieniła, w przewozowej branży pojawił się duży kryzys i okazało […]