Najogromniejszy z kontenerowców świata zawitał do Portu w Gdańsku

Najogromniejszy z kontenerowców globu pojawił się w Porcie w Gdańsku 2 czerwca obecnego roku gdański port został odwiedzony przez wyjątkowego gościa. Mianowicie przy nabrzeżu portowym zacumował kontenerowiec cechujący się największą ładownością pośród wszystkich statków które są obecnie używane, czyli 19224 TEU. Jak się okazuje jednak, nie będzie to najdłuższy spośród tego typu statków, gdyż taki […]

Obniżka ilości przeładowanych towarów w porcie w Gdyni w pierwszych miesiącach 2016 roku

Obniżenie ilości przeładowanych ładunków w gdyńskim porcie w pierwszym półroczu 2016 roku Przez pierwszy trymestr 2016 roku port w Gdyni miał blisko 6-procentowy spadek przeładunków w w porównaniu z minionym rokiem, a całkowita ich wielkość zatrzymała się na poziomie niecałych pięciu mln ton. Opisywane spadki dotknęły kilka grup ładunków, a dla każdej z nich są […]

Rosnąca rywalizacja między gdańskim i kłajpedzkim portem

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie Na rynku przewozów kontenerowych jest bardzo ciasno, kolejne porty planują wyrwać jak najwięcej urwać z tego gigantycznego, wartego miliardy tortu. Dotyczyć to również będzie naszego niedużego Bałtyku, na jakim bardzo mocną pozycję zyskał port w Gdańsku, lecz bardzo mocno ścigają go inne. I tak przykładowo litewska Kłajpeda […]