Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przewozowa branża od dawna miała ogromny problem nieprawidłowo podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście duża ilość spedytorów nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to niebagatelne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów. Nieduże nawet odchylenia w wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów kumulować, sprawiając bardzo duże problemy z zapewnieniem stabilności, a niekiedy nawet zatonięcia. Z tego też powodu od wielu lat trwały intensywne prace w celu uporządkowania tej kwestii, lecz z powodu kosztów nie można ich było z sukcesem zakończyć. Dopiero całkiem niedawno udało się osiągnąć porozumienie, w oparciu o które wszystkie kontenery znajdujące się na statku należy dokładnie zważyć. Te regulacje prawne będą obowiązywały od drugiego półrocza 2016 roku, a nierespektowanie ich wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami. Przymus weryfikacji wagi kontenera spoczywa na jego nadawcy, z takich też powodów musi on przypilnować tego, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Poza tym terminale oraz przewoźnicy mają prawo do odmówienia załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Obowiązujące przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia kontenerów za pomocą dwóch odmiennych metod. Pierwszą z nich jest to ważenie kompletnego zapakowanego i zamkniętego kontenera, natomiast druga to pomiar poszczególnych cząstkowych towarów wraz z opakowaniem i posumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza metoda jest dużo szybsza i wygodniejsza do wykorzystania, jednak będzie wymagać zakupu certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. Na dzień dzisiejszy raptem część portów w Polsce posiada tego typu możliwości, ale w dalszym ciągu nie ma w nich szans na obsłużenie wszystkich jednostek. Z tego też powodu nadal duża część kontroli wag odbywać się będzie musiała w głębi kraju, w firmach które się zajmują załadunkiem. W najbliższych latach w planach są rzecz jasna tego typu inwestycje, lecz kwestia nie dotyczy tylko zakupu kolejnej wagi, ale też zmiany organizacji pracy w porcie. Przykładowo port na terenie Szczecina ma już przygotowane odpowiednie procedury związane z przyjmowaniem kontenerów, a także oferuje możliwość ważenia ich przed załadunkiem.