Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Problem dokładnej wagi przewożonych kontenerów ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co traktowane to było przez przewoźników niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie w dokumentach przewozowych wagę należało podawać, lecz w wielu przypadkach nie pokrywała się zupełnie z rzeczywistością. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest planowany rozkład ładunków na pokładzie, to nawet małe rozbieżności mogą znacząco wpływać na stabilność statku. Bywały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, kontenerowce miewały problemy z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać definitywnie problem. Od pierwszych dni lipca obecnego roku zaczynają obowiązywać przepisy które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego na statku. Tego typy zmiany planowano od lat, ale dopiero całkiem niedawno w końcu się udało osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje będą w sporym stopniu wpływać na procedury wiążące się z tym, żeby przygotować ładunek do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Nowe regulacje w tym zakresie będą wymagać, żeby przed załadowaniem kontenera na statek jego waga została zmierzona i dostarczono ją przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, jakiego ciężar nie został potwierdzony. Jeżeli będzie chodzić o procedurę ważenia, to zaproponowano dwie metody. Pierwszą z nich jest całościowe ważenie kontenera przy wykorzystaniu wag z odpowiednimi certyfikatami. Ta metoda ma jednak dwie dość ważne wady, to znaczy potrzebuje zainstalowania drogich urządzeń do ważeń, a oprócz tego może być problem z ewentualnymi zmianami. Procedura druga polega na tym, że waży się cały czas wszystkie ładunki wkładane do środka, a później na koniec do wszystkiego się dodaje wagę samego kontenera. Technika ta z kolei wymaga większego nakładu pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że na bieżąco zna się ciężar ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nałożenia sankcji karnych.